Kompetentnost i razvoj MSP

Natječaj Kompetentnost i razvoj MSP je općenit i gotovo sva poduzeća se mogu se prijaviti.  Namijenjen je za mikro, mala i srednja poduzeća. Sufinancirana potpora je od 35% do 45%. Vrijednosti projekata se kreće  od 300 tisuća kuna do 30 milijuna kuna. Mi nudimo vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu investicijske studije za prijavu na natječaj, ali i tijekom provedbe projekta. Cijena vođenja dokumentacije je do 2% od vrijednosti projekta, a izrada investicijske studije je do 0,5% od vrijednosti projekta (navedeni troškovi vođenja dokumentacije i izrade studije su sufinancirani 75% u slučaju prihvatljivosti projekta).

Za više podataka o izradi investicijske studije pratite link.

Eu natječaji

O natječaju:

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“. U sklopu provedbe dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 867 milijuna kuna mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 300 tisuća kuna do 30 milijuna kuna.

EU natječaji

Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja poduzetnika, bilo da su ta ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta, diversifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je pravnim ili fizičkim osobama, odnosno trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave ekonomskom djelatnošću, a koji su sukladno definiciji mikro, malo ili srednje poduzeće.

EU natječaji

Cilj ovog Poziva jest ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“ trajni je poziv. Projektne prijave podnose se na hrvatskom jeziku, od 01. lipnja 2016. sve do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. prosinca 2016.

Ministarstvo poduzetništva i obrta MINPOKorisne poveznice:

Izrada investicijske studije

EU fondovi – natječaji

 

Leave a Reply