KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Natječaj Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu namijenjen je  malim i srednjim poduzetnicima. Key Project d.o.o. nudi vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu dokumentacije za prijavu na natječaj, ali i tijekom provedbe projekta. Cijena vođenja dokumentacije je do 5% od vrijednosti projekta, a izrada prijave na natječaj je do 3% od vrijednosti projekta (troškovi vođenja dokumentacije su sufinancirani u slučaju prihvatljivosti projekta).

Sufinancirana potpora je od 50% do 75%. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 760.000,00 HRK, a najviši iznos 7.600.000,00 HRK.

IRI EU

Natječajem su predviđene:
A) Potpore za inovacije za MSP-ove

  • Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
  • Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

  • Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta
  • Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

C) Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B)

  • Priprema natječajne dokumentacije
  • Upravljanje projektom
  • Informiranje i vidljivost
  • Revizija projekta

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

ministarstvo-gospodarstva

Prijave na natječaj primat će se od 09. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

IRI

Korisne poveznice:

Inovacije novoosnovanih MSP

IRI (Istraživanje, razvoj i inovacije)

Izrada investicijske studije

EU fondovi – natječaji

Leave a Reply