POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (Mali poljoprivrednici)

Mjera 6.3. mali poljoprivrednici. Preko 25 izrađenih prijava za mjeru 6.3. Izrađujemo projektnu prijavu za podmjeru  6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.  Cijena naše usluge je 2.000 kuna. Javite nam se s povjerenjem.

ESIF zajmovi

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Inovacije novoosnovanih MSP

Obveze nas – Key project d.o.o.:

  1. Poslovni plan. Korisnik je dužan izraditi poslovni plan u skladu s uputama iz Pravilnika.
  2. Izjava o veličini poduzeća
  3. Prijava putem AGRONETA
  4. Ostale savjetodavne i administrativne usluge

Inovacije novoosnovanih MSP

 

Obratiti nam se s povjerenjem!

Potpora se dodjeljuje za sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,  kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 22.700,00 kuna. Usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu mogu iznositi najviše 3.800,00 kuna.

Bodovanje:

KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.3.1.

Kriterij

                   Bodovi

1

Ekonomska veličina korisnika

Max. 10

2.000 € – 3.999 €

7

4.000 € – 7.999 €

10

2

Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva7

Max. 15

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 3 godine i više

15

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine

10

3

Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš8

5

4

Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti

Max. 10

I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH

10

II. i III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do manje od 100 % prosjeka RH

8

IV. i V. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti 100% i više od prosjeka RH

6

5

Udaljenost /izoliranost područja (aktivnosti se provode na području koje se nalazi na otoku ili brdsko-planinskom području)9

15

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA

55

PRAG PROLAZNOSTI

20

Leave a Reply