Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

Natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta (Kompetentnost i razvoj MSP ) pruža mogućnost poduzećima unutra prerađivačke industrije (NKD skupina C) te poduzećima kod djelatnosti informacije i komunikacija (NKD skupina J) sufinanciranje projekta od 35% do 45%. Namijenjen je za mikro, mala (do 50 zaposlenih) i srednja poduzeća (do 250 zaposlenih). Mi nudimo vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu investicijske studije za prijavu na natječaj, ali i tijekom provedbe projekta. Cijena vođenja dokumentacije je 2%-5% od vrijednosti projekta, a izrada investicijske studije i prijava na natječaj 0,5%-2% od vrijednosti projekta (navedeni troškovi vođenja dokumentacije i izrade studije su sufinancirani 50% u slučaju prihvatljivosti projekta). Prijavna dokumentacija uključuje i izradu dokumentacije za kredite kojima se financira nesufinancirani dio projekta, te Vas savjetujemo u vezi ostalih pogodnosti sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (novčani poticaji, poticaji za zapošljavanje i oslobođenje poreza na dobit).

Trajanje projekta najviše 24 mjeseci.

Bespovratna sredstva za mikro i mala poduzeća do 45%, za srednja 35% troškova.

Potpora od 500.000 HRK do 15.000.000 HRK. Za građenje je potrebna važeća građevinska dozvola.

Natječaj se otvara 3.4.2018.

Eu natječaji

O natječaju:

Predmet: fond je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja poduzetnika (nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta, diversifikacija proizvodnje ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice).

EU natječaji

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje:

 • Materijalna imovina:
  • gradnja, uporabna dozvola, održavanje i /ili preuređenje, modernizacija zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka
  • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
  • informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • Nematerijalna imovina:
  • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Savjetodavne usluge: usluge upravljanja projektom, usluge stručnog nadzora građenja, usluge izrade izvedbenog projekta gradnje, usluge izrade dokumentacije za nabavu, usluge revizije
 • Sudjelovanje na sajmovima
 • Usavršavanje zaposlenika – povezano s projektom
 • Priprema natječajne dokumentacije – troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga – Prijavnog obrasca, investicijske studije, proračuna projekta

EU natječaji

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju slijedeće sektore: Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • C – Prerađivačka industrije
 • J – Informacije i komunikacije

 

 

Financiranje ostatka vrijednosti projekta

Krediti HBOR-a (Hrvatska banka za obnovu i razvoj)

Naziv programa: Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

Iznos kredita =. 4.870.250 + obrtni kapital 30%

Rok otplate = do 15 godina

Poček = do 3 godine

Kamatna stopa = 2,7%

 

Ostale pogodnosti prema Zakonu o poticanju ulaganja

 • stopa poreza na dobit umanjuje se za 50-100% tijekom 5-10 godina
 • poticaj 3-9.000 EUR po novozaposlenom djelatniku