Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Natječaj Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije namijenjen je poduprianju IRI aktivnosti.

Prijavitelj mora imati jednog ili više partnera. Partner mora biti mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće.

Key Project d.o.o. nudi vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu dokumentacije za prijavu na natječaj. Cijena vođenja dokumentacije je do 5% od vrijednosti projekta, a izrada prijave na natječaj iznosi 25.000-50.000 HRK (troškovi vođenja dokumentacije su sufinancirani nakon potpisivanja ugovora o financiranju).

Sufinancirana potpora je 100% za prijavitelja, dok za partnera ovisi radi li se o malom, srednjem ili velikom poduzetniku. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi  6.800.000 HRK. Natječaj je otvoren do 02.07.2018.

IRI EU

Temeljem ovog natječaja dodjeljivati će se državne potpore znanstvenim organizacijama koje provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3[1]

Cilj ovog natječaja je podržati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije. Prijavitelj mora imati jednog ili više partnera.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Iznos bespovratnih sredstava iz koja se dodjeljuje u okviru ovog natječaja iznosi 180.894.788,00 HRK.

IRI

Za sve dodatne informacije kontaktirajte na: 095/814-3023 ili mate.kristo@kproject.eu

Korisne poveznice:

EU fondovi – natječaji

[1] S3 tematska prioritetna područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bio-ekonomija. S3 pod-tematska prioritetna područja: Farmaceutika, bio-farmaceutika, medicinska oprema i uređaji; Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; Nutricionizam; Energetske tehnologije, sustavi i oprema; Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali; Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila; Ekološki prihvatljiva prometna rješenja; Inteligentni transportni sustavi i logistika; Kibernetička sigurnost; Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene; Protuminski program; Održiva proizvodnja i prerada hrane i Održiva proizvodnja i prerada drva.