Inovacije novoosnovanih MSP-ova

Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza

Natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza namijenjen je rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Key Project d.o.o. nudi vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu dokumentacije za prijavu na natječaj. Cijena vođenja dokumentacije je do 10% od vrijednosti projekta, a izrada prijave na natječaj iznosi 10.000 HRK + PDV (troškovi vođenja dokumentacije su sufinancirani nakon potpisivanja ugovora o financiranju).

Sufinancirana potpora je 85% za prijavitelja. Natječaj je najavljen za 29.06.2018. i traje do iskorištenja sredstava (što znači da je brzina prijave od velike važnosti).

IRI EU

Bespovratna sredstva za novoosnovane mikro, male i srednje poduzetnike koji nisu stariji od 36 mjeseci iznose do 85% prihvatljivih troškova.

Potpora od 150.000,00 HRK do 1.500.000,00 HRK.

Prihvatljive kategorije troškova:

 • Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 • Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 • Revizija Studije izvedivosti,
 • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.
 • Priprema lansiranja proizvoda/usluge:
 • Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.
 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja iznose najviše 40% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
 • Neizravni troškovi (troškovi najma prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije) izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Do 10% ukupne vrijednosti projekta za troškove pripreme dokumentacije za prijavu, troškove za upravljanje projektom i troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanje djelatnika;
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga;
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva;
 • Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti;
 • Revizija projekta.

IRI

Za sve dodatne informacije kontaktirajte na: 095/814-3023 ili info@kproject.eu

Korisne poveznice:

EU fondovi – natječaji