Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Natječaj: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Prijavite svoj sportski klub na natječaj koji je 100% sufinanciran i u kojem se može ostvariti bespovratna potpora do 1,5 mil kuna. Za prijavitelje koji zadovoljavaju ciljani bodovni prag (one koji imaju preko 90% šanse za dobivanje bespovratnih sredstava) ćemo besplatno izraditi prijavu na natječaj.

Inovacije novoosnovanih MSP

Prijave se mogu radi u dvije komponente:

KOMPONENTA 1:

  • trajanje projekta do 24 mjeseca
  • iznos bespovratnih sredstava do 1.000.000 kn
  • aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti (djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni, korisnici dječjeg doplatka, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, jednoroditeljskih obitelji, obitelji s troje ili više djece, s problemima u ponašanju, s teškoćama u razvoju, mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i nezaposleni mladi)

KOMPONENTA 2:

  • trajanje projekta do 36 mjeseca
  • iznos bespovratnih sredstava do 1.500.000 kn
  • aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju

Ruralni turizam

Za više informacija:

Dozvoljene aktivnosti:

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 1:
• organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (obvezna aktivnost)
• osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti projekta
• aktivnosti interdisciplinarne suradnje (domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centri za socijalnu skrb, centri za pružanje usluga u zajednici, odgojno – obrazovne ustanove, roditelji, športski klubovi, kineziolozi, psiholozi) s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz športske aktivnosti
• jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti (odnosi se na one treninge, edukacije i slične aktivnosti u kojima treneri, športski instruktori i voditelji stječu znanja i vještine o specifičnim obilježjima ciljnih skupina ovog Poziva, neophodne za daljnji rad s navedenim skupinama, npr. edukacije vezane uz multidisciplinarni pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju: pristup i tretman/način rada s djecom s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govorno-jezičnim ili intelektualnim teškoćama, djecom i mladima s problemima u ponašanju, djecom i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi -pristup i tretman/način rada s traumatiziranom djecom i mladima i sl.

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 2:
• aktivnosti unapređenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
• aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti, (obvezna aktivnost)
• manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
• izrada plana i programa športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
• osiguravanje odgovarajuće opreme kojom se doprinosi proširenju športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju,
• jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja (stjecanje specifičnih znanja i vještina za rad s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, npr. edukacije vezane uz multidisciplinarni pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju: pristup i tretman/način rada s djecom s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govorno-jezičnim ili intelektualnim teškoćama) te osobama s invaliditetom (specifičnosti u radu s osobama s dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima),
• osiguravanje potrebne asistencije za sudjelovanje u športskim aktivnostima (uključujući i dolazak na aktivnosti)
• aktivnosti interdisciplinarne suradnje (kineziolozi, učitelji, liječnici, psiholozi, fizioterapeuti, roditelji, športski klubovi) s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima sudjelovanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športskim aktivnostima te s ciljem poticanja športskih klubova na inkluzivnost