Energetska obnova višestambenih zgrada

Posted on
Natječaj Energetska obnova višestambenih zgrada namijenjen je energetskoj obnovi višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih uštedi. Za natječaj su prihvatljive zgrade koje: imaju više od 3 stambene jedinice kojima upravlja upravitelj zgrade udio stambenog prostora je barem 66% površine zgrade jedinstvena je arhitektonska cjelina zgrada energetskog razreda D ili nižeg (E...
More

Inovacije u S3 područjima

Natječaj Inovacije u S3 područjima namijenjen je malim i srednjim poduzećima. Naglasak natječaja je na komercijalizaciji inovativnih proizvoda u slijedećim S3 područjima: Zdravlje i kvaliteta života Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike Nutricionizam Energija i održivi okoliš E...
More

Inovacije novoosnovanih MSP-ova

Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza Natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza namijenjen je inovativnim poduzećima do 36 mjeseci starosti (3 godine). Naglasak natječaja je na 2 elementa: prilagođavanje razvijenog proizvoda zahtjevima tržišta i priprema lansiranja proizvoda usluge. Key Project d.o.o. za projekte kod kojih utvrdi da imaju dovoljan broj bodova za dobivanje bespovratnih...
More

Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Natječaj: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Prijavite svoj sportski klub na natječaj koji je 100% sufinanciran i u kojem se može ostvariti bespovratna potpora do 1,5 mil kuna. Za prijavitelje koji zadovoljavaju ciljani bodovni prag (one koji imaju preko 90% šanse za dobivanje bespovratnih s...
More

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije Natječaj Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije namijenjen je poduprianju IRI aktivnosti. Prijavitelj mora imati jednog ili više partnera. Partner mora biti mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće. Key Project d.o.o. nudi vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu dokumentacije za prijavu na natječaj. Cijena vođenja doku...
More

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

Natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta (Kompetentnost i razvoj MSP ) pruža mogućnost poduzećima unutra prerađivačke industrije (NKD skupina C) te poduzećima kod djelatnosti informacije i komunikacija (NKD skupina J) sufinanciranje projekta od 35% do 45%. Namijenjen je za mikro, mala (do 50 zaposlenih) i srednja poduzeća (do 250 zaposlenih). Mi nudimo vođenje cjelokupne dokumentacije...
More

Ulaganje u znanost i istraživanje

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije Natječaj Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije namijenjen je poduprianju IRI aktivnosti. Prijavitelj mora imati jednog ili više partnera. Partner mora biti mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće. Key Project d.o.o. nudi vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu dokumentacije za prijavu na natječaj. Cijena vođenja doku...
More

POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (Mali poljoprivrednici)

Mjera 6.3. mali poljoprivrednici. Preko 25 izrađenih prijava za mjeru 6.3. Izrađujemo projektnu prijavu za podmjeru  6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.  Cijena naše usluge je 2.000 kuna. Javite nam se s povjerenjem. Korisnici Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom...
More

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Posted on
KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU Natječaj Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu namijenjen je  malim i srednjim poduzetnicima. Key Project d.o.o. nudi vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu dokumentacije za prijavu na natječaj, ali i tijekom provedbe projekta. Cijena vođenja dokumentacije je do 5% od vrijednosti projekta, a izrada prijave na natječaj je do 3% od vrijednosti pr...
More

HAMAG BICRO mikrokreditiranje – ESIF zajmovi

HAMAG BICRO mikrokreditiranje - ESIF zajmovi od 0% do 2% kamata Izrađujemo poslovni plan i besplatno Vam slažemo cijelu projektnu prijavu za HAMAG BICRO mikrokreditiranje - ESIF zajmovi. Kamatna stopa kreće se od 0% do 1,5%. Izrada poslovnog plana i poratne dokumentacije traje 5 radnih dana i može početi nakon što tražitelj zajma prikupi ponude za sve što će financirati putem ovog zajma. Zajam je...
More