Detekcija i jačanje poslovne i tržišne otpornosti poduzeća

Poduzeće Key project d.o.o. provodi prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi izvještaje o poslovnoj sigurnosti/otpornosti.

Poduzeće Key project d.o.o. provodi prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi izvještaje koji će pomagati poduzećima prilikom uspostave poslovne otpornosti poduzeća na sve oblike kriznih situacija te softver koji detektira i prognozira tržišnu otpornost poduzeća.

 

Generalno je problem prepoznat kod mikro, malih i srednjih poduzeća, ali kao ciljna skupina izabrana su mirko i mala poduzeća, te se u prvim koracima proizvod nudi za turistički i građevinski sektor. Cilj je predmetnim poduzećima riješiti problem suočavanja s kriznim situacijama kako nakon suočavanja s istom ne bi došlo do gašenja tih poduzeća.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Tržišna spremnost dva proizvoda:

Prvi proizvod koji se odnosi na „Analizu poslovne otpornosti poduzeća“ testira otpornost poduzeća na eksterne i interne krizne situacije koje prijete poduzećima. Eksterne krizne situacije dijele se na prirodne katastrofe te na strateške i operativne rizike, dok se interne krizne situacije dijele na namjerne i nenamjerne događaje. Radi se o generičkom proizvodu koji ne zahtjeva visoki udio ljudskog rada. Najveći udio ljudskog rada očekuje se radi prezentiranja organizacijskih ušteda koje poduzeća mogu ostvariti s korištenjem različitih poreznih politika, organizacijskih struktura i slično.

tržišna otpornost

Drugi proizvod koji se odnosi na „Detekciju i prognozu tržišne otpornosti poduzeća“ testira otpornost poduzeća. Ovaj proizvod nije generičke prirode te osim podatka o poduzeću i tržištu zahtjeva znanja stručnjaka iz pojedinačnih područja. Proizvod je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima prilikom širenja na nova tržišta ili prilikom testiranja otpornosti na promjenu tržišnih uvjeta (pojava konkurencije, pojava supstituta, ovisnost o komplementarnim proizvodima, smanjenje ili povećanje potražnje, promjena cijene inputa i sl.).

  • ukupnu vrijednost projekta: 1.505.563,16 kn
  • iznos koji sufinancira EU (u HRK): 1.168.121,42 kn
  • razdoblje provedbe projekta (od – do): od 01.09.2019.  do 01.03.2021.
  • kontakt osobe za više informacija:

Ime i prezime: dr.sc. Mate Krišto

Web: https://bresilience.eu/ 

Tel.: +385 95 814 3023

Email: [email protected]

Adresa: Ilica 246a, 10000 Zagreb  

Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Key project d.o.o. Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Obratite se s povjerenjem!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.