Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza

Natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza namijenjen je inovativnim poduzećima do 36 mjeseci starosti (3 godine).

Natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza namijenjen je inovativnim poduzećima do 36 mjeseci starosti (3 godine). Naglasak natječaja je na 2 elementa: prilagođavanje razvijenog proizvoda zahtjevima tržišta i priprema lansiranja proizvoda usluge.

Key Project d.o.o. za projekte kod kojih utvrdi da imaju dovoljan broj bodova za dobivanje bespovratnih sredstava nudi besplatnu prijavu na natječaj uz uvjet angažmana nas za upravljanje projektom (plaća se iz bespovratnih sredstava). Sufinancirana potpora je 85% za prijavitelja. Natječaj se otvara 15.02.2019. u 11:00.

IRI EU

Potpora od 150.000,00 HRK do 1.400.000,00 HRK.

 

Reference Key project d.o.o. (vezane za IRI natječaje)

Uspješno je provedeni natječaji za EU fondove i preko 100 izrađenih poslovnih planova i investicijskih studija. Trenutno vodimo bespovratna sredstva u iznosu većem od 80 milijuna HRK, a u postupku odobravanja su bespovratna sredstva veća od 50 milijuna HRK.

Od IRI projekta Key projekt d.o.o. trenutno vodi projekte vrijednosti veće od 20 mil HRK, te je ostvario suradnju s brojnim znanstveno-istraživačkim institucijama od kojih ističemo Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Građevinski fakultet u Zagrebu, Medicinski fakultet u Splitu itd.

 

Prihvatljive kategorije troškova:

Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta[1]

Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju
Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika
Revizija Studije izvedivosti
Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda
Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
Priprema lansiranja proizvoda/usluge (obvezan element):

Izrada marketinškog plan i revizija poslovnog i marketinškog plana
Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja
Troškovi plaća osoblja iznose najviše 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta

[1] Potreban: Dokaz o iskazanom interesu tržišta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.