Reference

Reference poduzeća Key project d.o.o. su uspješno je provedeni natječaji za EU fondove (preko 50 projekata) i preko 100 izrađenih poslovnih planova i investicijskih studija. Trenutno u postupku provedbe vodimo preko 200 mil. kuna bespovratnih sredstava i u postupku odobravanja nalaze se projekti vrijedni preko 150 mil. kuna.

Od konkurencije se najviše izdvajamo politikom transparentnih cijena, korištenjem metode podjele rizika (niže cijene prijave projekata i više cijene provedbe projekta) te brzinom pružanja usluge i odgovaranja na pitanja.

Trenutno kao grupa imamo 12 djelatnika od kojih je svaki djelatnik specijaliziran za svoje područje.

Reference:

KBC Split

LUMEN obrazovanje

Sindikat policije Hrvatske

Medicinski fakultet, Split

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Fakultet kemijskog inženjestva i tehnologije, Zagreb

Građevinski fakultet, Zagreb

Sveučilište Sjever

Algebra d.o.o.

IMR Technology Group

OROUNDO Mobile GmbH

LOCK project

Visoko učilište Algebra

C.I.O.S. Grupa d.o.o.

Chromos Agro d.o.o.

NutriS d.o.o.

Bounty d.o.o.

BIMONT d.o.o.

Comminus d.o.o.

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Jadranka Hurčak

GRAĐEVINARSTVO “JANEŠ”

SSD d.o.o.

SwEATaly j.d.o.o.

PRO MERO d.o.o.

DENTALNI IMPLANTOLOŠKO PROTETSKI CENTAR HURČAK

POLIKLINIKA LEDER d.o.o.

SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA IGOR LONČAR

COM ENG DATA d.o.o.

ELAPHOS j.d.o.o.

LIFTMONT d.o.o.

TEMPUS AMARE, obrt za frizerske usluge

LIMARIJA KROVOVI j.d.o.o.

Limarija vodovod Hrčić, obrt

DRVNA INDUSTRIJA PIKIJA d.o.o.

FENIKS DRVO d.o.o.

OLIVIA d.o.o.

RAMEŠA PRODUCT, obrt za ugostiteljstvo

MOP BISER d.o.o.

MARIJANOVIĆ d.o.o.

Paprenjak d.o.o.

MED or održavanje d.o.o.

B.E.T. d.o.o.

Fleksoplast d.o.o.

Interline prijevoz j.d.o.o.

BOOKING MANAGEMENT j.d.o.o.

INTERLINE PRIJEVOZ d.o.o.

3 D CNC d.o.o.

“КРО-МАК” ЕООД

“3D” doo Prijedor

BAU MONT M.B. j. d. o. o.

Auctus projekt d.o.o.

ARBOR NOVSKA d.o.o.

INTERIJERI DOMINO d.o.o.

STOLARIJA Dankić d.o.o.

B A G R E M usluga i proizvodnja

BAROK INTERIJERI d.o.o.

TRGOVINA VGP MONT j.d.o.o.

Bandi-tron d.o.o.

PULSFLEET j.d.o.o.

GROM prijevoz j.d.o.o.

CORVUS d.o.o.

D.B.T. Zaprešić

DOMUS CONSTRUCTA d.o.o.

Fed d.o.o., Donji Stupnik

Frigo plus d.o.o., Sesvete

Florens Zagreb d.o.o.

Pivnica Pinta

PLINKA – PUH d.o.o.

TK-GRADITELJSTVO d.o.o.

i brojni drugi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.