Potpore za razvoj poljoprivrednih gospodarstva

Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. donesene su brojne mjere unutar kojih je do 2020. godine raspoloživo 2,4 milijarde kuna. Najpopularnije su  Mjere 6 – razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja unutar kojih je definiran razvoj malih poljoprivrednika (podmjera 6.1.), razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (podmjera 6.3.) i dvije podmjere vezane za turizam (Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – podmjera 6.2. te Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti – podmjera 6.4.).

Ruralni turizam

Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Obveze nas – Key project d.o.o.:

  1. Poslovni plan. Korisnik je dužan izraditi poslovni plan u skladu s uputama iz Pravilnika.
  2. Izjava o veličini poduzeća
  3. Prijava putem AGRONETA (opcija)
  4. Ostale savjetodavne i administrativne usluge

Korisnici: osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva).

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Potpora: do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku.

Cijena prijave: 5.000 kn

Za više informacija o mjeri 6.1. pratite link: Mladi poljoprivrednici.

Inovacije novoosnovanih MSP

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Prijave od 12. ožujka 2018.

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi: Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu.

Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Cijena prijave 5.000 kn.

Potpora: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku.

 

Inovacije novoosnovanih MSP

 

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 EUR-a

Prihvatljivi troškovi: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Cijena prijave: 2.000 kn.

Potpora: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 EUR-a po korisniku.

Inovacije novoosnovanih MSP

Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,  fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi troškovi: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Cijena prijave 10.000 kn.

Potpora: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR-a.

 

Obratiti nam se s povjerenjem!

 

Ostale mjere (kliknite za više informacija):

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć

poljoprivrednim gospodarstvima

M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

M4 – Ulaganja u fizičku imovinu

M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

M11 – Ekološki uzgoj

M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

M16 – Suradnja

M17 – Upravljanje rizicima

M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

M19 – LEADER (CLLD)

M20 – Tehnička pomoć

Obratiti nam se s povjerenjem!