Potpore za razvoj poljoprivrednih gospodarstva

Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. donesene su brojne mjere unutar kojih je do 2020. godine raspoloživo 2,4 milijarde kuna. Najpopularnije su Mjere 6 – razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja unutar kojih je definiran razvoj malih poljoprivrednika (podmjera 6.1.), razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (podmjera 6.3.) i dvije podmjere vezane za turizam (Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – podmjera 6.2. te Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti – podmjera 6.4.).

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Obratiti nam se s povjerenjem!

Korisni link: https://ruralnirazvoj.hr/

Mjere:

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć

poljoprivrednim gospodarstvima

M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

M4 – Ulaganja u fizičku imovinu

M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

M11 – Ekološki uzgoj

M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

M16 – Suradnja

M17 – Upravljanje rizicima

M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

M19 – LEADER (CLLD)

M20 – Tehnička pomoć

Obratiti nam se s povjerenjem!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.