Reference

Reference poduzeća Key project d.o.o. su uspješno je provedeni natječaji za EU fondove (preko 140 projekata) i preko 250 izrađenih poslovnih planova, investicijskih studija i studija izvedivosti s analizom troškova i koristi. Odobreni krediti HBOR-a preko 150 mil kuna.

Trenutno u postupku provedbe vodimo EU projekte u vrijednosti preko 580 mil. kuna i u postupku odobravanja nalaze se projekti vrijedni preko 260 mil. kuna.

Od konkurencije se najviše izdvajamo politikom transparentnih cijena, korištenjem metode podjele rizika (niže cijene prijave projekata) te brzinom pružanja usluge i odgovaranja na Vaša pitanja i zahjteve.

Trenutno kao grupa imamo preko 10 djelatnika usko specijaliziranih za svoje područje.

Reference:

MANŠPED d.o.o.

CADCOM d.o.o.

C.I.O.S. Grupa d.o.o. (CE-ZA-R d.o.o., METIS d.d., EKO-FLOR PLUS d.o.o., NEVKOŠ d.o.o.)

MEDILAB ONE d.o.o.

GEOPROJEKT d.d.

Algebra d.o.o.

KBC Split

IMR Technology Group - OROUNDO Mobile GmbH

Sindikat policije Hrvatske

Reoma grupa d.o.o.

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Fakultet kemijskog inženjestva i tehnologije, Zagreb

Građevinski fakultet, Zagreb

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

Agronomski fakultet u Zagrebu

Institut za Antropologiju

Sveučilište Sjever

Medicinski fakultet, Split

LUMEN obrazovanje

LOCK project

Visoko učilište Algebra

PROTON EL d.o.o.

Chromos Agro d.o.o.

NutriS d.o.o.

Bounty d.o.o.

BIMONT d.o.o.

Comminus d.o.o.

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Jadranka Hurčak

GRAĐEVINARSTVO “JANEŠ”

SSD d.o.o.

SwEATaly j.d.o.o.

PRO MERO d.o.o.

DENTALNI IMPLANTOLOŠKO PROTETSKI CENTAR HURČAK

POLIKLINIKA LEDER d.o.o.

SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA IGOR LONČAR

COM ENG DATA d.o.o.

ELAPHOS j.d.o.o.

LIFTMONT d.o.o.

TEMPUS AMARE, obrt za frizerske usluge

LIMARIJA KROVOVI j.d.o.o.

Limarija vodovod Hrčić, obrt

DRVNA INDUSTRIJA PIKIJA d.o.o.

FENIKS DRVO d.o.o.

OLIVIA d.o.o.

RAMEŠA PRODUCT, obrt za ugostiteljstvo

MOP BISER d.o.o.

MARIJANOVIĆ d.o.o.

Paprenjak d.o.o.

MED or održavanje d.o.o.

B.E.T. d.o.o.

Fleksoplast d.o.o.

Interline prijevoz j.d.o.o.

BOOKING MANAGEMENT j.d.o.o.

INTERLINE PRIJEVOZ d.o.o.

3 D CNC d.o.o.

“КРО-МАК” ЕООД

“3D” doo Prijedor

BAU MONT M.B. j. d. o. o.

Auctus projekt d.o.o.

ARBOR NOVSKA d.o.o.

INTERIJERI DOMINO d.o.o.

STOLARIJA Dankić d.o.o.

B A G R E M usluga i proizvodnja

BAROK INTERIJERI d.o.o.

TRGOVINA VGP MONT j.d.o.o.

Bandi-tron d.o.o.

PULSFLEET j.d.o.o.

GROM prijevoz j.d.o.o.

CORVUS d.o.o.

D.B.T. Zaprešić

DOMUS CONSTRUCTA d.o.o.

Fed d.o.o., Donji Stupnik

Frigo plus d.o.o., Sesvete

Florens Zagreb d.o.o.

Pivnica Pinta

PLINKA – PUH d.o.o.

TK-GRADITELJSTVO d.o.o.

i brojni drugi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.