Testiranje otpornosti poduzeća, Due diligence, forenzično računovodstvo

Due diligence, forenzično računovodstvo i testiranje otpornosti poduzeća (poslovna sigurnost poduzeća)


Postupkom due diligenca provodi se na zahtjev korisnika dubinsko snimanje određenog poduzeća ili grupe poduzeća. Njime se analiziraju ne samo prošli događaji, već konačni zaključak može sadržavati projekcije za budućnost. Revizija poduzeća je pri tome samo jedan dio due diligencea i revizija je uređena Zakonom o reviziji dok se prema našoj praksi proces due diligencea uvijek ima posebne zahtjeve nalogodavatelja.

Forenzično računovodstvo provodi se prema zahtjevu nalogodavatelja najčešće u dijelu vlastitog poduzeća ili u poduzeću koje je predmet preuzimanja. Ovdje je cilj otkriti potencijalne prijevare ili nepravilnosti u jednom od idućih segmenata u poduzeću: računovodstvo složenih transakcija, forenzika PDV-a i novčanih tijekova, forenzika financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok), sudska vještačenja i stečajevi, zaštita tržišnog natjecanja, ekonomske vrijednosti procjene imovine, računalna forenzika i korporativna sigurnost.

 

Testiranje otpornosti poduzeća (poslovna sigurnost poduzeća) provodi se na zahtjev nalogodavatelja i njime se putem indikatora utjecaja na dobit, vremena trajanja i obuhvaćenosti poduzeća kriznim situacijama prikazuje kolika je otpornost poduzeća na određenu kriznu situaciju. Ovu uslugu moguće je naručiti za samo određenu grupu kriznih situacija ili za sve krizne situacije.

Praksa je pokazala da poduzeća često testiraju otpornost na određene krizne situacije kako bi se lakše odlučila kod kojih kriznih situacija će se koristiti dodatno osiguranje, a koje krizne situacije samo poduzeće može amortizirati. Također, nalogodavatelji često koriste ovaj oblik testiranja prilikom spajanja i preuzimanja poduzeća s ciljem detektiranja razine rizika svakog pojedinog segmenta poduzeća. U nastavku su prikazane najčešće krizne situacije prema kategorijama rizika.

Key project d.o.o. trenutno provodi fazu komercijalizacije proizvoda koji se odnosi na poslovnu otpornost poduzeća. Više na: https://bresilience.eu/. Specijalizacije razvoja novog proizvoda primarno je u prvoj fazi vezana na građevinski i turstički sektor.

 

Podjela kriznih situacija:

Eksterne krizne situacije

  • Prirodne katastrofe: poplave, potresi, suše, odroni zemlje, pandemije, epidemije i požari.
  • Strateški rizici: organizirani kriminal, prilikom izazvan kriminal, socijalna pitanja, politička stabilnost, špijunaža i krivotvorenje, terorizam, evakuacije i reputacijski rizik.
  • Operativni rizici: rizici u lancu nabave, tečajne razlike, pojava novih tehnologija, supstituti, promjena navika kupaca, promjene u poslovnoj okolini (spajanja i preuzimanja).

Interne krizne situacije

  • Nenamjerni događaji: slučajan gubitak datoteka, kvar na računalu, prometne nezgode, tehnološke krize (kvar na postrojenju, problemi sa softverom) i nestanak struje.
  • Namjerni događaji: sabotaža, brisanje podataka, otmice i otkupnine, razbojstva i pljačke, uhićenje i pritvor, prijevare i korupcija, demonstracije i nemiri, bojkoti i štrajkovi te širenje glasina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.