Uspostava reciklažnih dvorišta

USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

 1. Reciklažna dvorišta – građevine
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi: 500.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi: 4.500.000,00 HRK

     2. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi: 100.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi:  800.000,00 HRK


USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Opći cilj:   pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava u svrhu uspostave, gradnje, opremanja i nabave reciklažnih dvorišta ili mobilnih jedinica.

 

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog poziva je 100.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva max 85%

 

 1. Reciklažna dvorišta – građevine
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi: 500.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi: 4.500.000,00 HRK

     2. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi: 100.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi:  800.000,00 HRK

 

Ukupan iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta u svrhu osiguranja njegove funkcionalnostii spremnosti za uporabu
 2. Nabavu mobilnih jedinica kontejnerskog tipa (nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice nije prihvatljiva aktivnost

      Upravljanje projektom:

 1. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta)
 2. aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Provedba projekta za građevine (reciklažna dvorišta) i  mobilne jedinice (reciklažna dvorišta)

Građevine

 1. aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja)
 2. aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za uspostavu reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta
 3. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta
 4. aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom
 5. aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišt
 6. usluge stručnog nadzora građenja
 7. usluge projektantskog nadzora
 8. usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova
 9. informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika

Mobilne jedinice

 1. aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave roba za uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta
 2. aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba - mobilne jedinice
 3. informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika

 

Ivan S., dipl.oec

099/798-1386

dr.sc. Mate Krišto

095/814-3023

 

 

 

Reference Key project d.o.o.

Uspješno su provedeni natječaji za EU fondove i preko 100 izrađenih poslovnih planova i investicijskih studija. Trenutno vodimo bespovratna sredstva u iznosu većem od 20 milijuna €, a u postupku odobravanja su bespovratna sredstva veća od 30 milijuna €.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.