Inovacije novoosnovanih MSP-ova

Key Project d.o.o. za projekte kod kojih utvrdi da imaju dovoljan broj bodova za dobivanje bespovratnih sredstava nudi besplatnu prijavu na natječaj uz uvjet angažmana nas za upravljanje projektom (plaća se iz bespovratnih sredstava). Sufinancirana potpora je 85% za prijavitelja. Natječaj se otvara 15.02.2019. u 11:00.

Potpora od 150.000,00 HRK do 1.400.000,00 HRK.Natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza namijenjen je inovativnim poduzećima do 36 mjeseci starosti (3 godine). Naglasak natječaja je na 2 elementa: prilagođavanje razvijenog proizvoda zahtjevima tržišta i priprema lansiranja proizvoda usluge.

Key Project d.o.o. za projekte kod kojih utvrdi da imaju dovoljan broj bodova za dobivanje bespovratnih sredstava nudi besplatnu prijavu na natječaj uz uvjet angažmana nas za upravljanje projektom (plaća se iz bespovratnih sredstava). Sufinancirana potpora je 85% za prijavitelja. Natječaj se otvara 15.02.2019. u 11:00.

Potpora od 150.000,00 HRK do 1.400.000,00 HRK.

 

Reference Key project d.o.o. (vezane za IRI natječaje)

Uspješno je provedeni natječaji za EU fondove i preko 100 izrađenih poslovnih planova i investicijskih studija. Trenutno vodimo bespovratna sredstva u iznosu većem od 80 milijuna HRK, a u postupku odobravanja su bespovratna sredstva veća od 50 milijuna HRK.

Od IRI projekta Key projekt d.o.o. trenutno vodi projekte vrijednosti veće od 20 mil HRK, te je ostvario suradnju s brojnim znanstveno-istraživačkim institucijama od kojih ističemo Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Građevinski fakultet u Zagrebu, Medicinski fakultet u Splitu itd.

 

Prihvatljive kategorije troškova:

Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta[1]

 • Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika
 • Revizija Studije izvedivosti
 • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom

Priprema lansiranja proizvoda/usluge (obvezan element):

 • Izrada marketinškog plan i revizija poslovnog i marketinškog plana
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

Troškovi plaća osoblja iznose najviše 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.