Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi

Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi

Studija se koristi često za projekte kod kojih nije ključna financijska analiza, već ekonomske koristi imaju velik ulogu u odlučivanju o prihvatljivosti projekta za ulaganje.Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi

Osnovna metodološka polazišta analize temeljimo na načelima i alatima uobičajenim za financiranje iz EU fondova – pristupu logičke matrice (engl. Logical Framework Approach – LFA), upravljanju temeljenom na rezultatima (engl. Result Based Management – RBM), te međunarodno priznatim standardima i alatima za izradu studija izvedivosti koji su prilagođeni trenutnoj fazi projekta, njegovom opsegu i dostupnim informacijama.

Financijska i ekonomska analiza te analiza rizika izrađene su sukladno europskim smjernicama za  ocjenu investicijskih projekata, EC Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic Appraisal Tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, December 20141.

Studija se koristi često za projekte kod kojih nije ključna financijska analiza, već ekonomske koristi imaju velik ulogu u odlučivanju.

Studija izvodljivosti se često koristi za:

  • bespovratnih sredstava za jedinice lokalne samouprave i tvrtke koje su u vlasništvu istih, a u cilju im razvoj lokalne zajednice kroz projekte,
  • državne projekte,
  • projekte vezane za okoliš i sl.

Korisni link: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.