Zaželi – faza 2

Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, te osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

 

Prihvatljivi Prijavitelj: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Neprofitna organizacija

Prihvatljivi Partner: regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Centar za socijalnu skrb

                                                                                                                                             

Prijavitelji koji već provode projekt Zaželi mogu prijaviti novi projekt 4 mjeseca prije završetka starog, ali novi projekt ne smije početi prije nego što stari projekt završi.Opći cilj: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, te osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

 

Prihvatljivi Prijavitelj: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Neprofitna organizacija

Prihvatljivi Partner: regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Centar za socijalnu skrb

                                                                                                                                             

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi: 5.000.000,00 HRK

 

Prihvatljive aktivnosti:

I.

Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 12 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava

 

II.

Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada

 

Prihvatljivi troškovi:

 1. Izravni troškovi osoblja uključuju plaće, poreze, doprinose za mirovinsko i obavezno zdravstveno osiguranje, materijalna prava ako je primjenjivo
 2. Trošak pripadnica ciljane skupine :
 • troškovi prijevoza
 • troškovi plaća u iznosu minimalne plaće (trošak bruto 2 plaće)
 • trošak obrazovanja 5.000 kn po osobi
 1. Troškovi vezani za krajnje korisnike
 • Troškovi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike na mjesečnoj razini do najviše 50,00 HRK po krajnjem korisniku.
 1. Troškovi promidžbe i vidljivosti
 • troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.);
 • materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge
 • troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;
 • troškovi promocije usluga (npr. troškovi sudjelovanja i prezentacije na promotivnim događanjima i sl.)
 • troškovi predstavljanja projekta
 1. Troškovi nabave opreme
 • Trošak nabave opreme za provedbu projektnih aktivnosti u okviru ovog projekta ne smije premašiti 2% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta

Za detalje nas kontaktirajte.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.