Integrator

Sufinanciranje proizvodnih/uslužnih/organizacijskih/marketinških inovacija konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima.

Konzorcij se sastoji od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

 

Tema prijave mora biti u skladu s S3 područjem (vijdeti prilog - Indikativne teme).Sufinanciranje proizvodnih/uslužnih/organizacijskih/marketinških inovacija konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij će se sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

 

Tema prijave mora biti u skladu s S3 područjem (vijdeti prilog - Indikativne teme).

 

Trajanje provedbe projekta ne smije biti duže od 24 mjeseca.  

Intenzitet potpore za plaće 50%, za ostale troškove (de minimis – max 1,4 mil HRK) 75%.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava

Minimalni iznos bespovratnih sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava

100.000.000,00 HRK

5.000.000,00 HRK

38.000.000,00 HRK

 

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti (razina tehnološke spremnosti – TRL 8 i više) namijenjene poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima - Integratorima.

 

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. inovacija organizacije poslovanja i /ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
  2. prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

 

Kriteriji za isključenje prijavitelja:

  • prijavitelju koji nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga,
  • prijavitelju koji ima iskazan negativan kumulativ EBITDA tri (2017.-2019.) godine prije predaje projektnog prijedloga (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjim financijskim izvješćima,
  • prijavitelju koji je poduzetnik u teškoćama

 

Inovacije organizacije poslovanja:

Provedba nove organizacijske metode u poslovnoj praksi poduzetnika, organizaciji radnog mjesta ili vanjskim odnosima te isključuje promjene koje se temelje na organizacijskim metodama koje poduzetnik već primjenjuje, promjene upravljačke strategije, spajanja i preuzimanja, prestanak uporabe procesa, jednostavnu zamjenu ili proširenje temeljnog kapitala, promjene nastale isključivo kao posljedica promjene faktorskih cijena, prilagođavanje kupcima, lokalizaciju, redovne, sezonske i druge ciklične promjene te trgovinu novim ili znatno poboljšanim proizvodima.


Inovacije procesa:

Provedba novih ili znatno poboljšanih metoda proizvodnje ili isporuke (uključujući znatne promjene u tehnikama, opremi ili softveru). Metode proizvodnje uključuju tehnike, opremu i softver koji se koristi za proizvodnju dobara ili usluga. Metode isporuke odnose se na logistiku tvrtke i obuhvaćaju opremu, softver i tehnike za izvorne inpute, raspored zaliha unutar tvrtke ili isporuku konačnih proizvoda.

Inovacijom procesa se ne smatraju manje izmjene ili poboljšanja, povećanja proizvodnih kapaciteta ili kapaciteta usluga dodavanjem proizvodnih ili logističkih sustava vrlo sličnih onima koji se već upotrebljavaju, prestanak uporabe procesa, jednostavnu zamjenu ili proširenje temeljnog kapitala, promjene nastale isključivo kao posljedica promjene faktorskih cijena, prilagođavanje kupcima, lokalizaciju, redovne, sezonske i druge ciklične promjene te trgovinu novim ili znatno poboljšanim proizvodima.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.