COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

COVID-19 zajam za obrtna sredstva: Iznos: < 750.000,00 kuna Kamatna stopa 0,25% Rok korištenja: 6 mj. Poček: < 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 god. Rok otplate: < 5 godina

COVID-19 zajam za obrtna sredstva:
Iznos: < 750.000,00 kuna
Kamatna stopa 0,25%
Rok korištenja: 6 mj.
Poček: < 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 god.
Rok otplate: < 5 godina

INSTRUMENTI OSIGURANJA: Zadužnica korisnika zajma.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

ESIF FI_logo_transparent

Korisnik kredita mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

  • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
  • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
  • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
  • ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

 

Djelatnost za koje zajam ne može biti odobren:

  • Sektori isključeni člankom 1. Uredbe o potporama male vrijednosti: Ribarstvo i akvakultura te primarna poljoprivredna proizvodnja,
  • Duhan i destilirana alkoholna pića,
  • Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima,
  • Kasina i istovjetna poduzeća,
  • Ostale djelatnosti i aktivnosti isključene uvjetima Programa.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.