Investicijske studije, poslovni planovi i studije izvedivosti

Izrada investicijskih studija i poslovnih planova


Izrada investicijskih studija i poslovnih planova je naša neizravna specijalizacija. Prijava na natječaje za sredstva Europske unije često zahtjeva izradu investicijskih studija i svi krediti iznad 700.000 kn zahtijevaju izradu investicijske studije. Poslovni planovi su potrebni kao dio dokumentacije prilikom odobravanja kredita do 700.000 kn, garancija ili jamstva od poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a i slično.


Navedene studije pomažu i samom poduzeću da definira svoje dugoročne planove, ciljeve, viziju, misiju te da svoju poziciju na tržištu. Poduzeće Key Project razvilo je sustav provjere podataka (kontrolne točke) koje garantiraju točnost podataka u dokumentaciji. Međutim, matematičko računovodstveni dio je samo jedan dio izrade studije, jer se velika važnost mora posvetiti analizi tržišta i konkurencije, analizi poduzetnika i upravljačke strukture poduzetnika te analizi pisma namjere ili ugovora o suradnji koje poduzetnik posjeduje.

Poslovni plan

Poslovni planovi danas su potrebni za dobivanje povoljnih kredita koje nudi HAMAG-BICRO ili HBOR. Također, sve poslovne banke za odobravanje kredita većeg iznosa zahtijevaju izradu poslovnog plana. Poslovni plan po dostavljanju podataka može biti dovršen u kratkom vremenskom roku (1-2 tjedna).

Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi

Osnovna metodološka polazišta analize temeljimo na načelima i alatima uobičajenim za financiranje iz EU fondova – pristupu logičke matrice (engl. Logical Framework Approach – LFA), upravljanju temeljenom na rezultatima (engl. Result Based Management – RBM), te međunarodno priznatim standardima i alatima za izradu studija izvedivosti koji su prilagođeni trenutnoj fazi projekta, njegovom opsegu i dostupnim informacijama.

Financijska i ekonomska analiza te analiza rizika izrađene su sukladno europskim smjernicama za  ocjenu investicijskih projekata, EC Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic Appraisal Tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, December 20141.

Dodatne infromacije: http://www.kproject.eu/hr/investicijske-studije-i-poslovni-planovi-2

HAMAG BICRO mikrokreditiranje – ESIF zajmovi
HBOR kreditijamstva – garancije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.