Inovacije novoosnovanih MSP

Natječaj Inovacije novoosnovanih MSP je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su osnovanim najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave. Key Project d.o.o. nudi vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu dokumentacije za prijavu na natječaj, ali i tijekom provedbe projekta. Cijena vođenja dokumentacije je do 5% od vrijednosti projekta, a izrada prijave na natječaj je do 3% od vrijednosti projekta (troškovi vođenja dokumentacije su sufinancirani 90% u slučaju prihvatljivosti projekta).

Natječaj je trenutno zatvoren, očekuje se ponovno otvaranje u 11 mjesecu 2017. godine!

Ovaj natječaj je izvrsna prilika za sva novoosnovana poduzeća koja imaju inovacije. Mala prednost daje se onim poduzećima koja imaju računovodstvenoj evidenciji zabilježena ulaganja u istraživanje i razvoj te onim poduzećima koja su zaštitila svoju inovaciju ili su u procesu zaštite inovacije. Također, jedan od kriterija natječaja je dokaz minimalne održivosti proizvoda. Prijavitelj u trenutku prijave na natječaj treba zapošljavati barem jednu osobu, a dobit ne smije biti rapodjeljena.

Inovacije novoosnovanih MSP

Sufinancirana potpora je 90%. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 HRK, a najviši iznos 1.500.000,00 HRK. Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 64.400.000,00 kuna (početni iznos bio je 28 milijuna kuna, a u listopadu 2016. je povećan na 64 milijuna kuna).

Inovacije novoosnovanih MSP

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:
– neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća
– su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%. Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Ministarstvo poduzetništva i obrta MINPOKorisne poveznice:

Izrada investicijske studije

EU fondovi – natječaji

Leave a Reply