IRI (Istraživanje, razvoj i inovacije)

IRI – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Natječaj IRI (Istraživanje, razvoj i inovacije) namijenjen je mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnicima. Key Project d.o.o. nudi vođenje cjelokupne dokumentacije i izradu dokumentacije za prijavu na natječaj, ali i tijekom provedbe projekta. Cijena vođenja dokumentacije je do 5% od vrijednosti projekta, a izrada prijave na natječaj je do 3% od vrijednosti projekta (troškovi vođenja dokumentacije su sufinancirani u slučaju prihvatljivosti projekta).

Sufinancirana potpora je od 45% do 100%. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 190.000,00 HRK, a najviši iznos 56.000.000,00 HRK.

IRI EU

Temeljem ovog natječaja dodjeljivati će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3[1] kroz:

  1. potpore za projekte istraživanja i razvoja
  2. regionalne potpore za ulaganje temeljem

Cilj ovog natječaja je podržati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

ministarstvo-gospodarstva

Specifični cilj: Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI). Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Iznos bespovratnih sredstava iz koja se dodjeljuje u okviru ovog Trajno otvorenog natječaja iznosi 748.000.000,00 HRK.

IRI

Korisne poveznice:

Inovacije novoosnovanih MSP

Izrada investicijske studije

EU fondovi – natječaji

[1] S3 tematska prioritetna područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bio-ekonomija. S3 pod-tematska prioritetna područja: Farmaceutika, bio-farmaceutika, medicinska oprema i uređaji; Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; Nutricionizam; Energetske tehnologije, sustavi i oprema; Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali; Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila; Ekološki prihvatljiva prometna rješenja; Inteligentni transportni sustavi i logistika; Kibernetička sigurnost; Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene; Protuminski program; Održiva proizvodnja i prerada hrane i Održiva proizvodnja i prerada drva.

Leave a Reply